The best advice for better living


Een gezellig én leerzaam avondje uit ????


Stijldansen is in!! Dat blijkt wel uit het feit dat velen de weg naar ons danscentrum weten te vinden. Natuurlijk spelen we in op de nieuwste trends met de nieuwste muziek. Velen ontmoeten in ons danscentrum nieuwe vrienden en vriendinnen en daarmee is Koevoet Dance Masters een ontmoetingsplaats geworden waar vele uurtjes worden doorgebracht.

De stijldanscursussen duren 60 minuten, exclusief de pauze.

Aantal lessen: 15

Kosten: €  117,-  per persoon

Beginners   zondag 1e gedeelte van 19.00 tot 19.30 uur  
    pauze van 19.30 tot 20.00 uur  
    2e gedeelte  van 20.00 tot 20.30 uur  
     Les 1 4 februari '18  
           
  vrijdag 1e gedeelte  van 20.30 tot 21.00 uur  
    pauze van 21.00 tot 21.15 uur  
    2e gedeelte van 21.15 tot 21.45 uur  
    Les 1 16 februari '18  

 
Hoe wordt er betaald?

Betaling door middel van een éénmalige machtiging betekent een korting van 3%. Indien men niet aan de vervolgperiode wenst deel te nemen dan dient u dit minimaal 1 maand voor het einde van de huidige lesperiode schriftelijk door te geven.

'Schrijf hier direct in'

 stiljdansen